Bij de Plus in Heeten en Borgele, de Jumbo in Bathmen en op de Flora, de Albert Heijn in Diepenveen, de Blokker op Keizerslanden en een aantal winkeliers in Deventer-Centrum had Lions bussen neergezet. Daarnaast verzamelde de voedselbank zelf via het eigen netwerk een belangrijk deel van het totale aantal DE-punten.  

De actie is aangeslagen, want er is door het winkelende publiek druk gebruik van gemaakt om DE-punten te doneren. De keukenkastjes zijn kennelijk goed uitgeruimd, want er waren nogal wat punten die nog uit de jaren negentig dateerden.  

Op 21 januari heeft voorzitter John Starrenburg van Lions Deventer, de punten aan de Voedselbank Deventer overhandigd. Zij werden in ontvangst genomen door David Cramer en Ruud Zondag, coördinatoren bij de voedselbank.  

De Voedselbank Deventer is geweldig blij met deze actie en het bereikte resultaat. Koffie is een lang houdbaar product dat daarom weinig wordt aangeleverd bij de voedselbank. Klanten zijn er in ieder geval heel erg mee geholpen.