De burgemeester gaat de 14 personen die een onderscheiding ontvangen, bellen op 24 april 2020 voor 12.00 uur. Er komt één landelijk moment van uitreiking. Wanneer dit is, is mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus. Dat is landelijk zo bepaald door de Kanselarij der Nederlandse Orden.