De jongeren willen graag dat Nederland op een duurzame manier herstelt uit de coronacrisis. Sociaal beleid zou volgens hen de basis moeten zijn van dat herstel. In het stembusakkoord presenteren de jongeren gedeelde standpunten waarmee ze hun moederpartijen verzoeken een links front te vormen richting de verkiezingen. Ze lichten uit dat de partijen hun sociale en duurzame kanten samen moeten voegen om de grote problemen van deze tijd aan te pakken. Luna Koops, voorzitter van de Jonge Socialisten: “De klimaatcrisis en economische ongelijkheid moet je samen aanpakken, met een gelijkwaardige toekomst voor iedereen.” De jongeren benadrukken in Plan’21 het belang van een sociale én ambitieuze energietransitie, voldoende volkshuisvesting en eerlijke studiefinanciering voor studenten. 

Mogelijke formatie
Volgens de Jonge Socialisten en DWARS is samenwerking ook nodig na de verkiezingen in een mogelijke formatie. Door samen op te trekken kunnen de linkse partijen meer regie uitoefenen aan de onderhandelingstafel. De jongerenorganisaties roepen hun moederpartijen dan ook op om elkaar vast te houden en alleen gezamenlijk bij de onderhandelingen aan te sluiten. Door krachten te bundelen en samen één blok te vormen tijdens de formatie, kunnen de partijen belangrijke stappen maken in hun duurzame en sociale strijd, aldus de jongeren. Ubbink: “Het zou mooi zijn als de inhoudelijke punten uit ons stembusakkoord hierin worden meegenomen.”