Teamleider
Lia was de afgelopen negen jaar teamleider op Arkelstein. Samen met George Pennings, die aan het eind van dit schooljaar als directeur met (vroeg)pensioen gaat, gaf zij vorm aan tal van vernieuwingen binnen het praktijkonderwijs.  

Mede onder haar leiding is onder meer gepersonaliseerd leren uitgangspunt van de onderwijsaanpak geworden. Elke leerling volgt een eigen programma ‘op maat’ dat past bij de talenten en individuele ondersteuningsbehoefte. Ook krijgen leerlingen een eigen lesrooster op maat. Een paar jaar geleden nam Lia het initiatief om een ‘pro-basis leerroute’ binnen Arkelstein te starten. Leerlingen krijgen in deze leerroute hun theorievakken en toetsen op vmbo-basis niveau. Zo kunnen ze na hun eerste jaar op Arkelstein, als het goed gaat, overstappen naar De Marke vmbo-basis.  

Komend schooljaar
Voor komend schooljaar 20/21 heeft Lia een programma ontwikkeld voor leerlingen die voorheen naar het voorgezet speciaal onderwijs gingen. Met wat specifieke ondersteuning op Arkelstein komen zij nu ook goed tot hun recht in het reguliere onderwijs. Vincent Assink, voorzitter van de centrale directie Etty Hillesum Lyceum over Lia’s benoeming: “Lia is echt een ambassadeur van het praktijkonderwijs. De afgelopen negen jaar als teamleider bij Arkelstein heeft ze veel initiatief genomen en nieuwe kansen voor de leerlingen opgezocht. Zij zette nieuwe leerroutes op, waaronder die met de ‘pro-basis klas’; een nieuw onderwijsprogramma op het snijvlak van praktijkonderwijs en vmbo. Dit soort vernieuwingen zullen we de komende jaren onder haar leiding vast meer gaan zien. Dat is goed voor de leerlingen”

Lia zelf is in de eerste plaats trots op haar team en collega’s. “Wij hebben de afgelopen tijd samen gewerkt aan de kwaliteitsverbeteringen op Arkelstein. De collega’s nemen steeds meer zelf de regie over veranderingen. Het is iets van iedereen geworden.” Over de nieuwe opdracht die na de zomer op haar wacht. “Ik heb zin de ingeslagen weg voort te zetten. We doen dit om de leerlingen het onderwijs te geven wat zij verdienen. Dat is wat het hele team drijft.“