Er is een aanzienlijk andere overheidscultuur nodig. Dat is de overtuiging van Pieter Winsemius, die in 2012 een advies uitbracht genaamd ‘Vertrouwen in burgers’, namens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Op 13 maart geeft hij een lezing over dit onderwerp, op uitnodiging van de gemeente Deventer. Toegang is gratis.

Kerk, Kantine, Kapper en Kroeg. Dit zijn volgens Winsemius de informatiebronnen van nu. De oud-minister van VROM besteedt in zijn lezing aandacht aan de rol van welzijnswerkers en hun relatie tot vrijwilligersnetwerken. Hij pleit voor bewoners die het ‘anders’ doen en buurtwerkers die buiten de lijntjes kleuren. In zijn lezing vertelt hij hoe we de ‘doe-democratie’ in Deventer meer handen en voeten kunnen geven.

Wilt u aanwezig zijn bij deze lezing? Dan kun u zich aanmelden bij Ilse Wijnbergen: IJM.Wijnbergen.van.Es@deventer.nl. Start van de lezing om 20.00 uur.