Deze  bijeenkomst zou worden gehouden in de Van Vlotenhof, en mw. Godelieve Pieper zou een voordracht verzorgen over thema: “Zin in het leven”