De winkel in gebruikte goederen heeft al vanaf de oprichting in de jaren 70 een warme band met de leprabestrijding in Nigeria. Het verzamelde geld werd jaarlijks, via de Leprastichting, naar verschillende projecten in dat land gestuurd. Deze nauwe samenwerking is nuttig en noodzakelijk. De Leprastichting is goed op de hoogte van de omstandigheden ter plaatse en zorgt ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt.

India is het land met de meeste leprapatiënten ter wereld. Ieder jaar krijgen hier zo’n 135.000 mensen de diagnose lepra. De Leprastichting heeft in dit land verschillende projecten met als doel lepra te stoppen. Onder andere door het opzetten van zelfzorggroepen. Deze groepen zorgen ervoor dat de gevolgen van lepra beter te beheersen zijn. In deze groepen controleren leprapatiënten elkaar. Met succes, want wonden aan handen en voeten helen zo beter. En door dagelijkse preventiemaatregelen worden nieuwe wonden voorkomen.

Een prachtig nieuw doel dus, dat de vrijwilligers van de winkel uitgekozen hebben. De Leprawinkel wordt gerund door circa 50 vrijwilligers. Zij zijn de motor waar de winkel op draait en zij zetten zich er, het hele jaar door, belangeloos voor in.

De Lepra winkel is iedere zaterdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur. U bent van harte welkom! Smedenstraat 252 in Deventer. http://www.leprawinkel.de