“Met het fietsen door de 12 provincies wil ik graag meer aandacht aan herinneren geven, juist dit jaar. Ze zeggen wel eens dat een mens twee keer sterft. De eerste keer bij het overlijden en de tweede keer als zijn of haar naam niet meer wordt uitgesproken. Door namen op te halen bij nabestaanden en herinneringen te delen leven de namen voort. Dat vind ik een mooie gedachte. Daar fiets ik voor,” zegt Leontien van Moorsel.

12 provincies fietstocht

Leontien van Moorsel fietst elke etappe met een aantal Monuta-medewerkers. Gezamenlijk komen ze elke dag in een andere provincie en stad aan. De verhalen van nabestaanden verschijnen dagelijks op monuta.nl/samenherinneren. Via de social media-kanalen van Monuta en Leontien kun je haar volgen op haar tocht door Nederland.In 2020 zijn uitvaarten, maar ook herdenkingsmomenten, anders gelopen dan wellicht was gewenst. Dit heeft impact op hoe mensen getroost worden en hun verdriet verwerken. Herdenken en samen herinneringen ophalen aan een overleden dierbare is heel belangrijk voor de verwerking van verdriet. Het brengt vaak warme gevoelens en troost met zich mee die mensen weer kracht geeft om door te gaan. Door met heel Nederland samen te herinneren op de bekende herdenkingsdag, 2 november, willen we extra aandacht geven aan nabestaanden. Juist nu,” zegt Corné Mulders, directeur Uitvaartzorg bij Monuta