Korps Deventer is op zoek naar enthousiaste collectanten die willen meehelpen
Collectanten krijgen een collectebus en een overzicht van een aantal straten om te collecteren en alle informatie en materialen die nodig zijn. Een coördinator beantwoordt alle vragen. Bij het inleveren van de collectebus staat soep en broodjes, koffie en thee klaar!
Het Leger des Heils zoekt mensen die één of meer avonden (ongeveer twee uur per avond) beschikbaar zijn. Collectanten leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan sociaal-maatschappelijk werk in hun eigen stad. 

Opgeven of meer informatie opvragen kan via een e-mail naar korps.deventer@legerdesheils.nl of telefonisch bij korpsofficier Christiaan van Nieuwenhuijzen: 06 31 96 80 87.