Voor dit project zoekt het Leger des Heils een coördinator. Iemand met hart voor deze doelgroep, die elke maandagavond een paar uur beschikbaar is. 

De coördinator van het veldwerk van het Leger des Heils is het aanspreekpunt voor het project Goodwill. Deze persoon onderhoudt contact met de andere vrijwilligers, draagt zorg voor de planning en het rooster, en is zelf met regelmaat tijdens de veldwerkavonden aanwezig.   

Meer informatie 

Meer informatie is te vinden op de website www.deventerdoet.nl. Wie belangstelling heeft voor dit mooie werk, kan ook contact opnemen met de korpsofficier, Christiaan van Nieuwenhuijzen, via 0570-611700 of korps.deventer@legerdesheils.nl