De corporaties die prestatieafspraken maken met de gemeente zijn Rentree, Woonbedrijf ieder1, De Marken en DUWO. In het document staat hoe zij in 2021 bijdragen aan het woonbeleid. “De Deventer samenwerking op het gebied van wonen is enorm belangrijk”, vindt wethouder Wonen Rob de Geest. “Gezamenlijk kijken we naar de woonbehoefte en de benodigde ondersteuning. Zo zorgen we ervoor dat er genoeg betaalbare woningen zijn én dat de sfeer in de wijken goed blijft.” 

Betaalbaar 

De partijen maken afspraken over aankoop, verkoop en nieuwbouw van woningen in 2021. Een aantal afspraken komt jaarlijks terug, zoals de woonruimteverdeling in Woonkeusverband, de bijdrage aan de verduurzaming en de huisvesting van specifieke doelgroepen. Ook zijn er afspraken over de huurprijzen. Hierbij geldt bijvoorbeeld dat 60% van de woningen een huurprijs heeft van minder dan € 619. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het huisvesten van lage middeninkomens. Corporaties mogen 15% van de woningen aan deze doelgroep toewijzen. 

Nieuwbouw is nodig 

Het is belangrijk dat er locaties beschikbaar komen waar corporaties woningen kunnen bouwen, om het woningaanbod op peil te houden. “In Deventer is de behoefte aan nieuwe woningen groot”, benadrukt De Geest. “Voldoende locaties voor sociale woningen is daarom een belangrijk thema.” Corporaties zoeken hierin de samenwerking met Platform Wonen. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol, door te zorgen voor voldoende ruimte voor sociale woningbouw bij ontwikkellocaties.