De GGD Gezondheidsmeter vindt elke vier jaar plaats. Met de uitkomsten wordt er per gemeente gekeken naar wat nodig is om de gezondheid en leefstijl van inwoners te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan betere fiets- en wandelpaden in de omgeving of voorzieningen in de wijk. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.  

De GGD verzamelt informatie via een vragenlijst met vragen over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. Ook zijn vragen over Corona toegevoegd. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld hoeveel inwoners roken er of hebben er overgewicht? Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? En hoe zit het met de landelijke cijfers en met de cijfers van andere gemeenten?  Op basis van al deze gegevens stelt de gemeente elke vier jaar de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vast. 

Het CBS heeft voor alle GGD’en personen geselecteerd die een vragenlijst ontvangen. De GGD nodigt alleen die geselecteerde mensen uit. Alle geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale Nederlandse bevolking. Daarom mag alleen degene die persoonlijk uitgenodigd is de vragenlijst invullen. Herinneringsbrieven worden alleen verstuurd naar personen van wie nog geen ingevulde vragenlijst is ontvangen.  

Deelname aan de Gezondheidsmonitor is vrijwillig. De privacy van de gegevens wordt beschermd zoals dat in de Wet bescherming persoonsgegevens beschreven staat. 

 Voor meer informatie: www.ggdijsselland.nl/onderzoek