Het Hovenpad hoort niet bij de werkzaamheden. De snelfietsroute Deventer-Apeldoorn blijft gewoon open. 

Werkzaamheden 

De padenstructuur in het park wordt gewijzigd. De paden worden voorzien van asfalt en natuursteen. Er komen bomen bij en extra beplanting. Daarnaast komt er een natuurstenen trap vanaf het Hovenpad richting het park. 

Planning 

De aannemer voert de werkzaamheden uit vanaf 6 april 2020. De planning is dat de werkzaamheden eind juni klaar zijn. Vanaf maandag 30 maart treft de aannemer voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van borden. Er zijn ook ontwikkelingen rondom de renovatie van het Vogeleiland in het Rijsterborgerpark. Plannen hiervoor worden voorbereid.