Beide regelingen worden voor de laatste keer open gesteld. Rode draad in beide regelingen is de verduurzaming en modernisering van de agro&food sector. Bij ‘Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw’ gaat het bijvoorbeeld om technische vernieuwingen, zoals in een stalsysteem of vernieuwingen in de bedrijfsvoering. Bij ‘Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw’ gaat het bijvoorbeeld om technische vernieuwingen, zoals in een stalsysteem of vernieuwingen in de bedrijfsvoering

Voor de regeling ’Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw’ is in totaal  €899.172,81 beschikbaar en voor ‘Samenwerking voor Innovaties Landbouw’ is dat €1.711.848,01. Beide subsidies zijn POP3 subsidies.  POP3 is het derde Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma bedoeld om het platteland op allerlei terreinen waaronder de landbouw te versterken. De POP3 regeling helpt bij het versterken en handhaven van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw.  

Samenwerkingsinitiatieven en investeringen die bijdragen aan een kringloop landbouw en het verduurzamen van de sector op gebied van mens, dier, bodem en gezondheid, milieu en klimaat zijn welkom. Hester Maij, gedeputeerde agro&food van Overijssel: “We zien dat deze subsidie, samen met ons eigen agro&food programma, een mooie aanjaagfunctie heeft voor het verduurzamen van de agrarische sector in Overijssel. We willen de bedrijven en samenwerkingsverbanden in Overijssel stimuleren voorop te lopen in het uittesten en toepassen van innovaties in de sector.”