Wat is 4D?

Provincie Overijssel wil initiatieven met sociale kwaliteit stimuleren door te bieden wat nodig is: netwerk, advies en/of geld. Stimuland heeft hiervoor de 4D-aanpak ontwikkeld. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen. In Salland kan je contact opnemen met 4D-makelaar Giny Hoogeslag. Zij werkt binnen De Kracht van Salland samen met Sallandse organisaties en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Zo kun je snel en makkelijk gebruikmaken van kennis en contacten die er al zijn.

In Salland is in 2020 25.000 euro beschikbaar voor initiatieven met sociale kwaliteit, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, cultuur, zorg, sport of maatschappelijk vastgoed. In 2019 zijn al 17 mooie initiatieven gerealiseerd met hulp van de Kracht van Salland-cheque. Dus wat let je: Durf, Deel, Denk en Doe!

Waarvoor is de KrachtvanSalland-cheque bedoeld?

Je kunt aanvragen indienen namens een organisatie (zoals plaatselijk belang of wijkvereniging, sport- of cultuurvereniging, dorps/buurthuis, enzovoort), maar ook als inwoner. De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan kosten voor advies, materialen, haalbaarheidsonderzoek of bijvoorbeeld visieontwikkeling.

Aanmelden Verzoeken die vóór 1 maart 2020 zijn ontvangen, krijgen uiterlijk eind maart uitsluitsel of ze een bijdrage ontvangen. Bij het toewijzen van de cheques is in de eerste plaats de kwaliteit van het initiatief leidend, pas daarna de volgorde van aanmelding.

Meer info of vragen? Kijk voor de spelregels en het aanvraagformulier op www.dekrachtvansalland.nl/4D of www.stimuland.nl/4d.