Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten de belangrijkste spelers geworden in het jeugdbeleid. Veel aandacht is de laatste jaren uitgegaan naar de decentralisatie van de jeugdzorg. Gemeenten zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor de inkoop van zorg voor jongeren tot 18 jaar. Dit verloopt nog zeker niet altijd vlekkeloos, zo blijkt ook uit de evaluatie van de jeugdwet die begin 2018 is gepubliceerd. Sommige gemeenten kampen met te weinig budget met lange wachtlijsten in de jeugdzorg tot gevolg.

Knelpunten moeten in een volgende raadsperiode zeker aangepakt worden, maar de initiatiefnemers zien graag dat dit gepaard gaat met een integrale aanpak (waarbij de gemeenten samenwerken met maatschappelijke partners en zorginstellingen). Gemeenten moeten zich meer richten op positief jeugdbeleid. Bijvoorbeeld door te investeren in vrijetijdsbesteding van jongeren zoals sport, cultuur, onderwijsondersteuning en jongeren- en buurtwerk. Hierbij gaat het voornamelijk om het versterken van de maatschappelijke participatie van jongeren. Daarnaast dient de gemeente zorg te dragen voor een jeugdvriendelijke omgeving en daarbij passende voorzieningen. Denk hierbij aan het investeren in een prettige leefomgeving, ontmoetingsplekken en sportgelegenheden.

Daarnaast is het belangrijk dat jongeren invloed krijgen bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van beleid wat hen direct of indirect raakt. Bij de betrokkenheid bij de totstandkoming van het beleid is het opzetten van een jongerenraad heel belangrijk. Die kan de gemeente adviseren over bijvoorbeeld het te voeren jeugdbeleid.

Tjoek, die als D66 kandidaat-raadslid al enige tijd pleit voor een dergelijke jongerenraad in Deventer, ziet een deze raad het liefst dit jaar nog geïnstalleerd worden in Deventer: “Maar dan wel met oog voor diversiteit. Een divers bestuur komt tot betere beslissingen”, aldus Korenromp. Het is van belang dat jongeren betrokken worden bij de daadwerkelijke uitvoering en evaluatie van beleid, denk hierbij aan samenwerkingsverbanden tussen jongeren en professionals bij concrete projecten.

Kortom, Deventer kan zich onderscheiden van andere gemeentes door op een positieve manier naar jongeren te kijken en meer focus te leggen op de kansen die er zijn. Vaak roepen we dat jongeren de toekomst zijn. Dat klopt, maar laten we niet vergeten dat jongeren nu al volop in de samenleving staan en meedoen.