Bij KonnecteD draait het om mensen. Mensen met een afstand tot werk en ondernemers die maatschappelijk verantwoord (willen) ondernemen. In 2018 leverde KonnecteD, in samenwerking met alle partners, een positieve bijdrage aan de inclusieve arbeidsmarkt en daarmee aan de samenleving.

Een paar highlights uit het jaarverslag zijn:

  • KonnecteD start een samenwerking met kledinginzamelaar ReShare. Dit levert werkplekken op voor werkzoekenden en ook voor WSW medewerkers van Sallcon.
  • Sallcon biedt ruim 150 mensen uit diverse doelgroepen een tijdelijke werkplek in het kader van hun ontwikkeling.
  • Deventer Werktalent heeft 8 accountmanagers die branchegericht werken. Zij halen in 2018 meer dan 700 vacatures binnen; hiervan is 73% ingevuld.
  • Deventer Werktalent begeleidt 300 medewerkers uit de WSW in een individuele- of groepsdetachering buiten de muren van KonnecteD. In 2018 realiseren we een doorstroom “van binnen naar buiten” van 5%.
WerkLeerBedrijf

In 2018 leverde KonnecteD, in samenwerking met alle partners, een positieve bijdrage aan de inclusieve arbeidsmarkt en daarmee aan de samenleving. In 2018 startten we met de ontwikkeling naar een modern Werkleerbedrijf. De nadruk komt nog meer op de ontwikkeling en scholing van werkzoekenden te liggen, met als doel plaatsing bij reguliere werkgevers. Het is de volgende fase in de ontwikkeling van KonnecteD als uitvoerder van de Participatiewet.

 

Maatschappelijk rendement

De financiële resultaten vallen bijna € 1.200.000 positiever uit dan begroot voor 2018. Het verlies van ruim € 300.000 over 2018 is dan ook geen verrassing. Dankzij in het verleden opgebouwde reserves beschikt KonnecteD nog steeds over een gezonde financiële basis. De reserves zijn noodzakelijk voor de continuïteit van KonnecteD zodat de voorspelde toekomstige verliezen nog voor vele jaren kunnen worden opgevangen. Ten opzichte van andere participatiebedrijven in de sector van de sociale werkgelegenheid doet KonnecteD het goed. De gemeente hoeft daardoor over 2018 wederom niet bij te dragen in het verlies. Het maatschappelijk rendement van KonnecteD is onverminderd goed.