EHBO’er
Al sinds 1982 is de heer Lubberts lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO op de afdeling in Deventer. Sinds die tijd is hij als EHBO’er aanwezig bij diverse evenementen in de stad, zoals Deventer Op Stelten, de Boekenmarkt en het Dickens Festijn. Bij Go Ahead Eagles is hij meer dan 30 jaar leidinggevende van de EHBO’ers geweest. Hij heeft de club zowel rond de wedstrijden, maar ook bij oefeningen bijgestaan. Ook bij sportvereniging SVOD heeft hij de EHBO op zich genomen tijdens dansdemonstraties en jaarlijkse uitvoeringen.

Daarnaast is de heer Lubberts ruim 30 jaar actief geweest in het bestuur van de EHBO-vereniging. Momenteel beheert hij het materiaal en de gebouwen. Daarvoor is hij secretaris en tweede penningmeester geweest.

Buiten de EHBO is de heer Lubberts actief in de wijk waar hij woont. In de Beheergroep droeg hij jarenlang zijn steentje bij aan het leefbaar houden van een buurt in transitie. Hij schoof onder andere aan bij overleggen met de woningbouwvereniging en de politie.

Als waardering voor alle dingen die hij doet, heeft de heer Lubberts de zilveren Tilanus penning ontvangen en is hij erelid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Deventer.