Hoewel in het onderzoek staat dat ‘op basis van de beschikbare documenten niet kan worden vastgesteld in welke mate detachering plaatsvond’, is de VVD van mening dat wethouder Kolkman gehoor had moeten geven aan het moreel appèl, dat onder andere door de VVD werd gedaan, om op te stappen.

“Afgelopen zomer heeft de coalitie al afgesproken Kolkman te steunen, meer dan een moreel appèl op hem doen had geen zin”, gaat Ledeboer verder, “maar dit is heel slecht voor het aanzien en de geloofwaardigheid van de lokale politiek. Mensen worden uitgebuit en hij blijft zitten, dat klopt niet”, aldus Ledeboer.

De gemeente laat weten dat “er erkend wordt dat er fouten gemaakt zijn in het dossier. De raad eerder en beter in positie gebracht had moeten worden en er meer aandacht had moeten zijn voor de risico’s. Het college stelt het onderzoek zeer op prijs en neemt de aanbevelingen uit het onderzoek over.” Daarnaast meldt de gemeente dat, ondanks de fouten die er gemaakt zijn, er ook circa 1 miljoen euro bespaard is op de uitkeringskosten.