Om intensief bespeelde grasvelden in optimale staat te houden is beregening in tijden van droogte noodzakelijk. Het niet of onvoldoende beregenen van velden kan ervoor zorgen dat de onderhoudskosten hoger uitvallen. Ook het teveel sproeien van het veld kan schadelijk zijn. Bovendien is het van belang zuinig om te gaan met water.

De KNVB heeft een beregeningswijzer opgesteld waarin tips en handvatten staan vermeld waarom, wanneer en hoe er beregend moet worden. Ook gaat de beregeningswijzer in hoe je zuinig kunt omgaan met water in tijden van hitte en droogte. Als algeheel advies kan het sportveld het beste in de avond, in de nachtelijke uren of ‘s ochtends beregend worden vanwege de verminderde kans op verdamping en verbranding.