Renovatie gastenhuis en entree klooster Nieuw Sion 

Stichting Nieuw Sion ontvangt € 100.000 (50% EU, 25% provincie Overijssel, 25% gemeente Deventer). De Leader-bijdrage is bedoeld om in het gastenhuis 14 slaapplaatsen, douches en toiletten te realiseren, de brandveiligheid te verbeteren en het verblijf te isoleren. Daarnaast wordt de entrée gerenoveerd en wordt de toegankelijkheid voor invaliden sterk verbeterd. Daarmee wordt dit deel van het klooster geschikt gemaakt voor het ontvangen van gasten die een meerdaagse retraite volgen. Bovendien kan dit deel van het klooster dan verhuurd worden en zo nieuwe mogelijk maken. 

Uiteindelijk moet er een eigentijdse kloostergemeenschap ontstaan waar mensen op adem kunnen komen en zichzelf hervinden in de ontmoeting, in de stilte en middels spiritualiteit. 

Naast Leader zijn er ook private fondsen die bijdragen aan de renovatie van het gastenhuis van Klooster Nieuw Sion. Zo heeft het bestuur van de A.G. Schoorlemmerstichting te Heeten besloten een subsidie ter grootte van € 150.000,- te verstrekken. Enkele andere fondsen – die anoniem wensen te blijven – dragen bij met kleinere giften.

Dorpshuis Herxen

Het andere project is het vernieuwen van het buitenterrein en de bereikbaarheid voor mensen met een fysieke beperking beter maken van Stichting Dorpshuis Herxen. De stichting ontvangt € 100.000 (50% EU, 25% provincie Overijssel, 25% gemeente Olst-Wijhe) voor het dorpshuis.