De klimatologische veranderingen bepalen de laatste tijd het nieuws: het is een even urgent als langdurig belangrijk thema voor de komende decennia. Elke editie belicht de IJsselbiënnale een van de aspecten van deze veranderingen in ons landschap. In 2020 is de titel van de IJsselbiënnale ‘TIJ, TIJD EN TIJDELIJKHEID’. Met deze titel geven we de kunstenaars een inspirerend inhoudelijk kader om op te reageren. Zij maken kunstwerken die bijzondere plekken in het landschap uitlichten en die over deze locaties en het landschap verhalen.

De succesvolle editie in 2017 heeft geleid tot een groot aantal spin-off projecten in de IJsselvallei. Zo organiseert Stichting IJsselbiënnale samen met Stichting IJssellandschap en Staatsbosbeheer de IJsselkaravaan: een project waarin we samen met bewoners van de IJsselvallei op zoek gaan naar de waarden van het landschap. Het ministerie van OCW honoreerde een aanvraag voor een landelijke proeftuin onder de naam Kunst+Landschap. Hierin werken 5 organisaties uit de IJsselvallei – Sonsbeek Internationaal, Het Koelhuis (Zutphen), ACEC (Apeldoorn), Kunstenlab (Deventer) en Kunstwegen (Vechtdal) – samen met de IJsselbiënnale om door middel kunstopdrachten te onderzoeken wat de impact van de mens op verschillende landschapstypes is.

En ook de Dag van de IJssel – die vandaag voor de allereerste keer plaatsvindt – is een initiatief vanuit de Stichting IJsselbiënnale. Vooral het grote enthousiasme van veel culturele, maatschappelijke en landschapsorganisaties in de IJsselvallei, was de aanleiding om met de Dag van de IJssel de rivier te vieren. De Dag van de IJssel wordt samen met Staatsbosbeheer georganiseerd én ruim 40 andere partners.

De komende maanden wordt er door de organisatie hard gewerkt aan de programmering: de selectie van kunstenaars is rond en zij worden vanaf nu uitgenodigd. De locaties zijn gespot en er wordt nu overlegd met de eigenaren van de grond, ecologen en overheden. In oktober volgt – net als in de eerste editie – een open oproep naar cultuurmakers, organisaties en andere initiatiefnemers voor het indienen van plannen om het activiteitenprogramma van de IJsselbiënnale vorm te geven. Daarnaast zijn de verdere fondsen- en sponsorwerving belangrijke aandachtspunten. Dit leidt in december tot een definitief GO-moment.