Subsidiegelden
“De pot is leeg”, vertelt Hans Wijnen, bestuurslid van het waterschap. “Voor het eerst sinds de start van onze de stimuleringsregeling in 2017 moeten we constateren dat de jaarlijkse subsidiegelden op zijn. En we zijn nog niet eens halverwege het jaar. Fantastisch nieuws, maar het betekent ook dat we nieuwe initiatieven helaas niet meer kunnen steunen dit jaar.” 

“Samen met gemeenten nemen we diverse maatregelen om met extremen in het weer om te gaan”, zegt Wijnen. “Ook particuliere initiatieven kunnen hieraan hun steentje bijdragen. Aanpassen aan een veranderend klimaat kan namelijk alleen slagen als we het samen doen.” 

Motto
Onder het motto ‘Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon’ roept het waterschap daarom al enkele jaren op om ook zelf aan de slag te gaan en hoopt het een duwtje in de rug te geven om goede ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren. De maximale subsidie per initiatief is 50% van de kosten, met een maximum bijdrage van 10.000 euro. “Dat duwtje werkt”, aldus Wijnen. Mes snijdt aan twee kanten Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk. Het zijn allemaal voorbeelden van maatregelen die de woonomgeving bestendiger maakt tegen de klimaatverandering.

Voorwaarden
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient het plaats te vinden binnen het werkgebied van WDODelta én in bebouwd gebied (dorpskern, stad). Tevens moet het een blijvende verbetering opleveren om wateroverlast of juist droogte of hitte tegen te gaan en is het de bedoeling dat de klimaatinitiatieven in een groter verband worden opgepakt en aangevraagd. “We hebben met name veel aanvragen gekregen van projecten voor gezamenlijke groene daken. Ook diverse schoolpleinen in ons werkgebied zijn flink aangepakt. Precies wat we beoogden.” 

Initiatieven
Wijnen hoopt dat de gezamenlijke initiatieven toch door blijven gaan, ook zonder subsidie van het waterschap. “Als waterschap proberen we nog steeds inwoners te stimuleren en te motiveren hun tuinen en daken klimaat-proof in te richten. Als iedereen zijn steentje bijdraagt – of liever gezegd, afdraagt – zijn we beter toegerust op het veranderende klimaat.” In 2021 verwacht Wijnen opnieuw een subsidiepot beschikbaar te kunnen stellen. “Te zijner tijd wordt hierover met gemeenten en inwoners gecommuniceerd.” 

Meer informatie op subsidies is te vinden op www.wdodelta.nl/subsidie