Er wordt een Klimaatgedicht voorgedragen van de Klimaatdichters en het “klimaatalarm huisorkest” speelt en  Klimaatdichters. Met meegebrachte toeters, bellen en pannendeksels wordt tenslotte alarm geslagen. Dit 6e KlimaatAlarm is een oproep tot deelname aan de grote Klimaatmars op 6 november in Amsterdam.

Momenteel vinden overal in de wereld klimaatacties plaats van verontruste burgers. Steeds meer mensen zijn bang en worden wanhopig om het uitblijven van adequate maatregelen om de opwarming van de aarde en de teloorgang van de biodiversiteit tegen te gaan. Begin november vindt de VN wereldtop over klimaatbeleid in Glasgow plaats. Van alle kanten zijn er wandeltochten richting Glasgow. Groene Kerken Deventer ontving een groep pelgrims uit Polen. Urgenda loopt met honderden deelnemers een tocht vanuit Groningen naar Glasgow. Op 6 november vindt de grote landelijke Klimaatmars in Amsterdam plaats.

Klimaatalarm Deventer is een coalitie bestaande uit Grootouders voor het Klimaat, Milieu Defensie, Extinction Rebellion Deventer, Fridays for Future, Saxion, De Groene Kerken, werkgroep van de Dag voor de Vrede.