Dit Klimaatalarm is hoognodig. Nederland bungelt onderaan op het lijstje van natuurbescherming en het afbouwen van de CO2 uitstoot. De economie wint het steeds opnieuw van de klimaatcrisis. Terwijl in het westen het dagelijkse leven doorgaat, sterven er over de hele wereld mensen en diersoorten aan de gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis. Ook de Deventerse jeugd zal de gevolgen van deze crisis gaan ondervinden. En de (lokale en nationale) overheden nemen de klimaatcrisis nog steeds niet serieus.  

Burgers worden door de overheid opgeroepen om hun leven duurzamer te maken. Maar de grote multinationals  mogen doorgaan met hun vervuilende bedrijvigheid, de Formule 1 kreeg doorgang, de overheid keurt goed dat Tata Steel pas in 2030 van de zeer vervuilende kolen af zal zijn en de overheid zet hun plannen door om naar gas te gaan boren in de Waddenzee, ondanks grote internationale protesten hiertegen. Zolang de overheid geen grote stappen neemt,  zullen de kleine stappen van de burgers niets uitmaken. De bedreiging van de klimaatcrisis is al te groot en wordt alleen maar groter. Een temperatuurstijging van 1,5 graden, waar we nu op koersen,  heeft al onomkeerbare gevolgen voor de planeet, zo schrijft het klimaatpanel IPCC deze zomer. Deze gevolgen zullen straks al merkbaar zijn voor de huidige jeugd. Ook in de omgeving van Deventer zullen we te maken hebben met overstromingen van de IJssel, met extremer weer zoals lange droogte en heftige buien. En ook hier zullen de jongeren straks te maken krijgen met de massamigratie als gevolg van onleefbare plekken in het globale zuiden. 

Nu of nooit 

Deze klimaatcrisis kan nog gestopt worden. Maar dan moet de overheid het niet overlaten aan de burgers, zonder dat ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Dan moeten er nu wel grote stappen gezet worden door de overheden. Hoe langer we wachten hoe groter de uitdaging wordt om de crisis af te wenden. De overheden moeten nu aangezet worden tot snellere stappen. 

Daarom roept KlimaatAlarm Deventer alle burgers van Deventer eo op om zich te laten horen op zondag 26 september op de Brink. Met toeters, fluiten en deksels om duidelijk te maken: het is NU of NOOIT!