Lijsttrekker Kitty Schmidt is heel blij met het vertrouwen dat zij heeft gekregen en vindt het een eer om de lijst voor Deventer Sociaal aan te mogen voeren. “We hebben ons als oppositiepartij niet alleen beperkt tot het leveren van kritiek, maar hebben ervoor gekozen om met eigen voorstellen en waar mogelijk in samenwerking met andere partijen, onze belofte om ons in te zetten voor inwoners van de gemeente Deventer, waar te maken”, aldus Kitty Schmidt.

“Deventer Sociaal wil dit ook de komende vier jaar graag blijven doen. Ik ben er trots op dat onze partij met een lijst van twaalf personen deelneemt aan de verkiezingen van 2018. We zijn er in geslaagd om een zeer diverse lijst met zowel ervaren raadsleden, oude bekenden alsook nieuwe gezichten, samen te stellen. Met deze lijst gaan we vol vertrouwen de verkiezingscampagne in voor Mens, Dier en Natuur.”

Lijsttrekker Kitty Schmidt is sinds 2007 politiek actief. Vanaf 2011 als raadslid en de afgelopen raadsperiode ook als fractievoorzitter. Haar manier van werken in de raad als woordvoerder op het sociale domein valt op door een combinatie van expertise en betrokkenheid. Ze is zeer begaan met mensen en tegelijkertijd in staat om zaken nuchter te beschouwen en oplossingsgericht te werken.

De volledige lijst met kandidaten ziet er als volgt uit: 1 Kitty Schmidt, 2 Jolanda de Kleijn, 3 Erik van Brink, 4 Julius O Sandriman, 5 Andras Krahl, 6 Hilal Yaman, 7 Jaime van den Hoek, 8 Angelique Bergsma, 9 Agnes Kaal, 10 Monique Kuiper, 11 Leny van de Hengel Zwalve, 12 Danny Hanekamp.