In Deventer zijn 340 kinderopvanglocaties:

  • 61 kinderdagverblijven (KDV)
  • 52 buitenschoolse opvangen (BSO)
  • 237 gastouders (GO)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gast- ouderopvang. De gemeente wordt op haar beurt gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Deventer scoort sinds 2012 de A-status, de hoogst mogelijke categorie.

De gemeente treedt op naar aanleiding van rapporten van de GGD. Als er overtredingen zijn van regels, wordt hierop gehandhaafd. De geconstateerde overtredingen zijn allemaal beëindigd. De kinderopvang in Deventer is goed op orde.