Wethouder Frits Rorink: “De rivierenwijk heeft een prachtige en populaire school. Met deze uitbreiding heeft het Kindcentrum voldoende ruimte om de kinderen in de eigen wijk naar school te laten gaan.” 

Terugloop 

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Doordat er minder kinderen zijn in Deventer, staan veel lokalen leeg. Om verantwoord met geld om te gaan, kijkt de gemeente altijd eerst of een school met ruimtegebrek ook elders lokalen kan gebruiken. Dat wil de gemeente hier niet want dan moeten kinderen naar een andere wijk. 

Kosten 

Het college heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om de kosten, ongeveer € 6,5 ton, te dekken uit de algemene middelen.