De Maatschappelijke Diensttijd is vanaf februari 2020 middels een landelijke subsidieregeling  gelanceerd en biedt jongeren de kans om in de praktijk te ervaren hoe het is om (vrijwillig) in de samenleving te werken. Een goed voorbeeld van burgerschapsonderwijs. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk? ‘’Met de maatschappelijke diensttijd werken onze leerlingen aan beroepservaring. Leerlingen leren door het uitvoeren van vrijwilligerswerk buiten de muren van de school te ontdekken wie zij zelf zijn en wie en wat zij willen worden. Een heel vormend proces”, aldus projectcoördinator Maira Weijn.

Dit initiatief past goed bij de visie van de school, die stelt dat je op school meer leert dan alleen wat je in de schoolvakken aangeboden krijgt. De Maatschappelijke diensttijd wordt vormgegeven in samenwerking met vrijwilligersorganisatie Deventer Doet, die de jongeren met behulp van jongerencoaches zal koppelen aan geschikte werkplekken.

Leren buiten de schoolmuren
Dankzij MDT zijn de leerlingen één dagdeel per week buiten de muren van de school aan het leren en werken. ‘’Het is eigenlijk schoolwerk buiten de deur waarbij kinderen zelf invloed hebben op wat ze willen leren en op welke manier’’, vertelt Weijn. Dit past ook goed in de visie van Het Stormink, die werkt volgens het principe van Persoonlijk Leren: De school hecht er waarde aan dat leerlingen zelf veel ruimte krijgen om te kiezen voor een manier van leren die bij hen past.

De leerlingen kunnen een werkplek kiezen uit verschillende maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. Voorbeelden zijn het asiel, de bibliotheek, groenvoorzieningen in de buurt, het ziekenhuis of een verpleeghuis. ‘’Maar als een leerling zegt: ik wil graag hondenbegeleider bij de politie worden, dan kijken we ook zeker hoe we dit kunnen realiseren’’, aldus Weijn. In principe draaien de scholieren 80 uur mee bij een MDT-plek. De leerlingen uit het tweede leerjaar van Het Stormink komen als eerste in aanmerking voor de maatschappelijke diensttijd. ‘’Ze reageren ontzettend enthousiast op de mogelijkheid een deel van het leren levensecht in de praktijk vorm te geven. ‘Het werkt ook heel vormend en het is voor hen fijn dat het onderdeel is van ons curriculum’’, zegt teamleider Henk ter Haar die vanuit de schoolleiding betrokken is bij het project. MDT komt niet bovenop de reguliere lessen, maar juist in plaats van enkele lessen. Het idee hierachter is dat leerlingen op die manier tijd kunnen investeren in wat hen écht ligt. Op zijn vorige school in Arnhem zag Ter Haar leerlingen groeien dankzij dit initiatief. ‘’Kinderen met lastig gedrag bloeiden juist op, maar leerlingen leerden ook dat wat ze in theorie leren, in te zetten in de maatschappij.’’

Bijdrage aan de maatschappij
Een belangrijke reden voor de diensttijd is dat leerlingen iets voor een ander doen én er zelf ook beter van worden. Zo bestaat de kans dat ze er een bijbaantje aan over houden en ze worden tegelijkertijd veel volwassener. ‘’En het wordt ook makkelijker nadenken over de toekomst. Want hoe kun je zonder praktijkervaring buiten de deur een vervolgopleiding kiezen?’’

Een belangrijke schakel in de organisatie van de MDT-trajecten is een goed netwerk aanleggen van maatschappelijke organisaties. Deventer Doet speelt daar een cruciale rol bij. Zij brachten vandaag een heel aantal maatschappelijke organisaties naar het Burgerweeshuis, zodat de leerlingen kennis konden maken met toekomstige werkplekken.
Liza Meurs staat als projectleider van MDT op Het Stormink in nauw contact met Den Haag. “Het Stormink is landelijk gezien een van de voorlopers waar het gaat om het organiseren van MDT-trajecten via school. Ook voor andere scholen zou dit een waardevol initiatief kunnen zijn. Elke school die succesvol werk wil maken van loopbaanbegeleiding, moet de praktijk erbij betrekken.’’