Wethouder Cultuur Carlo Verhaar: “Onze cultuurvisie is alweer elf jaar oud en de wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt om een nieuwe afweging, zodat Deventer cultureel aantrekkelijk blijft. We willen niet zozeer instellingen financieren als wel culturele activiteiten. Daarnaast willen we vernieuwende initiatieven stimuleren.”

Planning 

Het college doet nu een voorstel aan de gemeenteraad over het proces om te komen tot een cultuurvisie. Voorgesteld wordt om de komende maanden werkateliers en bijeenkomsten te organiseren voor mensen uit het culturele veld en raadsleden. In maart 2019 verwacht het college een voorstel voor de cultuurvisie aan de raad te kunnen aanbieden.

Speelgoedmuseum

Het college stelt daarnaast voor om het Speelgoedmuseum voorlopig op de huidige locatie open te houden en over de toekomst pas een besluit te nemen na het vaststellen van de Cultuurvisie. Dan ook worden ook andere keuzes gemaakt zoals over de toekomst van de lokale omroep en de verbouwing van het Burgerweeshuis.

Wat vooraf ging

In 2017 is al samen met veel betrokkenen gesproken over de cultuurvisie. Na de zomer van 2017 is het proces door de gemeenteraad tijdelijk stop gezet tot na de verkiezingen. Het nieuwe college pakt nu de draad weer op. De vorige cultuurvisie dateert uit 2007.