Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die nauwelijks rond kunnen komen. Ze kloppen aan bij de voedselbank, kledingbank of diaconie, omdat het steeds moeilijker wordt het hoofd boven water te houden. Met als gevolg dat ze terecht kunnen komen in een neerwaartse spiraal van onbetaalde rekeningen, schulden, sociaal isolement enz. Het is voor hen dan ook vaak extra moeilijk de dure decembermaand door te komen, laat staan iets extra’s voor de kerstdagen te kopen. 

Het geld om de pakketten in te kopen krijgt de organisatie van particulieren, bedrijven en kerkelijke instanties. De distributie van de pakketten wordt verzorgd door enthousiaste vrijwilligers.

Wanneer u wilt helpen deze actie ook dit jaar succesvol te laten verlopen, kunt u uw bijdrage storten op rekening NL30 RABO 0139 253491 t.n.v. St. Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer.