Tot 1 juli jl. vervulde Anker de functie van algemeen directeur bij vervoerder Keolis. Tijdens zijn afscheidsreceptie ontving hij namens Keolis Blauwnet het symbolische cadeau dat één van de treinen naar hem vernoemd wordt. Anker werd in februari 2012 CEO van de onderneming. Onder zijn leiding is Syntus een zelfstandige dochteronderneming geworden van de Keolis Group en is er door succesvol in te schrijven op aanbestedingen substantiële groei gerealiseerd. Zo werden onder andere de treindiensten Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen in 2015 aan de organisatie gegund door de provincie Overijssel. “Cees Anker heeft gedurende zijn loopbaan een belangrijke bijdrage geleverd aan het openbaar vervoer in oost Nederland, waarvan deze door de reiziger hoog gewaardeerde lijnen deel van uitmaken. Het is dan ook zijn verdienste dat wij een trein naar hem vernoemen”, aldus Emile Broersma, directeur Rail en Operations Support bij Keolis Nederland.

De onthulling van de ‘Bert Boerman-trein’ bleef tot het laatste moment onder de radar en kwam voor de aanwezigen dan ook als een verrassing. De keuze om ook een trein naar de gedeputeerde te vernoemen was een eenvoudig besluit. Broersma zegt hierover: “Bert Boerman levert in zijn functie als gedeputeerde een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe vervoersstromen in Overijssel. De eerste regionale Intercity op het traject Zwolle-Enschede is daar het toonbeeld van.”