Dat kan in Het Eikendal-Noord in Diepenveen. Kavels bij de entree van de villawijk komen vanaf woensdag 11 december 2019 op de markt. Inschrijven kan tot en met 15 januari 2020. Toewijzing van de nieuwe kavels gebeurt door middel van loting. 

Op www.heteikendal.nl/noord en op www.deventerverkoopt.nl staat vanaf 11 december alle informatie, zoals het kaveloverzicht, kavelpaspoorten, de uitgiftevoorwaarden en het inschrijfformulier.