Na zijn studie politieke wetenschappen en promotie aan de Rijksuniversiteit Leiden werd Karl Dittrich wetenschappelijk medewerker bij deze zelfde universiteit en de Universiteit van Maastricht. Vervolgens trad hij toe tot het College van Bestuur van de Universiteit van Maastricht, waarvan hij van 1994 tot 2002 voorzitter was. Daarna werkte Dittrich bij de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie, waar hij het voorzitterschap vervulde van 2005 tot 2012.

Van 2012 tot 2017 was hij voorzitter van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten). Toen hij daar vertrok werd hij benoemd tot de eerste voorzitter van het European Quality Assurance Register for Higher Education. 

De heer Dittrich volgt mevrouw Jon Hermans – Vloedbeld op in de Raad van Toezicht van Saxion. Voorzitter a.i. Roelof Bleker treedt na acht jaren terug uit de Raad van Toezicht. Hij wordt per 1 september voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Deze functie is niet verenigbaar met een toezichthoudende rol. De overige leden van de Raad van Toezicht zijn: mevr. dr. Liesbeth van Welie, mevr. ir. Karin Sluis en de heer drs. Paul Koch. 

De heer Dittrich zal in september uitgebreid kennismaken met Saxion.