Het college ziet kansen voor woningen op deze locatie en stelt de raad voor om 58.000 euro beschikbaar te stellen om de mogelijkheden te verkennen.  

In de uitwerking wordt onder meer gekeken naar de fasering, gewenste doelgroepen en de economische haalbaarheid van woningbouw. De sloop van bestaande schoolgebouwen langs Wittenstein is onderdeel van dit onderzoek. 

Naar verwachting is het onderzoek in het eerste kwartaal van 2020 gereed.