Wethouder Carlo Verhaar: “We onderzoeken of we hier opgaves op het gebied van economie, onderwijs, cultuur en voorzieningen bij elkaar kunnen brengen. We gaan dit jaar samen met de gemeenteraad zorgvuldig afwegen wat we gaan doen.” 

Zorgvuldig proces 

De resultaten van de verkenning worden in mei in een notitie aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad kan daarna, bij de Voorjaarsnota, beslissen om dit onderzoek voort te zetten. Nadat kansen en risico’s zorgvuldig in beeld zijn gebracht zou de raad dan eind dit jaar een afgewogen oordeel kunnen vellen over de haalbaarheid. 

Verbouwing 

De gemeente is eigenaar van het pand van de Deventer Schouwburg, het voormalige filmhuis en Kunstcircuit. Door een verbouwing is deze goed gelegen locatie geschikt te maken voor een multifunctioneel centrum. Theater, amateurkunst, onderwijs, congressen, ontmoetingsplek voor bewoners, werkenden uit de kenniscampus en bezoekers van buiten. In De Nieuwe Keizer kunnen ambities uit de cultuurvisie, de omgevingsvisie, de nota wonen & voorzieningen samenkomen. 

Samenwerking cultuur 

De Nieuwe Keizer betekent ook vergaande samenwerking tussen Deventer Schouwburg en Kunstcircuit. De exploitatie van deze instellingen staat onder druk. De Nieuwe Keizer biedt kansen voor deze functies voor de toekomst. Met goede faciliteiten kan inhoudelijk sterk en gevarieerd worden geprogrammeerd. Dat zorgt voor een rijk cultureel aanbod voor inwoners en bezoekers. 

Samenwerking de Kien 

Door de verbinding te maken met kenniscampus de Kien wordt een brug geslagen tussen cultuur, onderwijs en bedrijfsleven. Het gaat niet alleen om het samen gebruiken van de beschikbare ruimte wat goed is voor de bezetting, maar ook om de inhoudelijke samenwerking en kruisbestuiving. Als later dit jaar wordt besloten om de plannen verder uit te werken, gebeurt dit in nauwe samenspraak met de partners uit de Kien.