Er stonden meerdere acts op het programma, waaronder drie feestelijke koorwerken: Het Gloria van Vivaldi, Het Dettingen Te Deum van Händel en Het Te Deum van Charpentier