Het doel van de serie is vertrouwen en kracht geven aan mensen met mentale belemmeringen en een online platform bieden voor dialoog. Dit verlaagt de drempel om in contact te komen met mensen en organisaties die hulp bieden. Lotgenoten worden zich er meer bewust van dat ze er niet alleen voor staan.

De serie is het regiedebuut van Flory Timmer, die zich interesseert voor levensbeschouwelijke thema’s in relatie tot social media. In het huidige aanbod op internet constateert Flory een overmaat aan content die imagogericht en betekenisloos is. Hier wil Flory een format tegenover stellen dat maatschappelijk actuele onderwerpen behandelt op een manier die aanspreekt bij jong volwassenen. Flory gelooft dat het delen van authentieke verhalen bijdraagt aan verbinding en wederzijdse erkenning, in plaats van de maskers van perfectie die veel influencers op social media tonen.  

Hieronder een fragment van de serie:

 

Ben je (ex) client van één van de stichtingen van de Dimence Groep? Dan is het nog mogelijk om je op te geven als verteller voor de serie. Er is een beperkt aantal vertellers nodig. Je krijgt bericht of je geselecteerd bent als verteller. Daarop volgt een persoonlijk voorgesprek met Flory en een professional van Dimence Groep. Aanmelden kan via f.timmer@dimencegroep.nl