Het project Wereldmeiden is een Project voor de Provincie Overijssel en is verdeeld in vijf regio’s om afstanden niet te groot te maken. Per regio zijn er twee groepen gemaakt, een groep van 14-18 jaar en 19-29 jaar. In totaal worden er 300 meiden mee bereikt.  

Een groep bestaat uit vijf meiden die zelf als vluchteling naar Nederland zijn gekomen en inmiddels hun draai redelijk gevonden hebben, vijf sportieve Nederlandse meiden en vijf meiden die nog maar net in Nederland wonen en nog moeten wennen in Nederland. De laatste groep kiest na deze tien weken een sport om die vervolgens vijftien weken verder te verkennen.

Lijsttrekker Eddy van Hijum van CDA Overijssel is erg enthousiast over dit project: “Je inzetten voor elkaar is heel veel waard en dat is waar we in Overijssel heel goed in zijn. Noaberschap meegeven aan de volgende generatie en aan vluchtelingen die net in Nederland zijn, is gewoon heel waardevol.”