Aalders heeft een hart voor beweging. Een aantal jaren geleden zette hij de vereniging Deventer Fit op en in zijn fysiotherapiepraktijk werkt hij samen met een aantal deskundigen die mensen zowel geestelijk als lichamelijk in beweging zetten. ”Alles is gericht op de vraag hoe mensen fit kunnen worden of blijven.” De routes gaan vanaf het Kulturhus in Diepenveen en vanaf Gaia (Nieuw Rande). 

Wouter: ”De deelnemers maken gebruik van natuurlijke elementen zoals verhogingen in het bos of bankjes. Voor de totstandkoming van de routes hebben we medewerking gekregen van Stichting IJssellandschap en subsidie van zorgverzekeraar Eno (Salland Verzekeringen) en Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Aalders: ”Het is de bedoeling dat ons concept wordt uitgerold over heel Nederland, met fysiotherapiecentra als gangmaker. Vanuit de fysiotherapie is er veel belangstelling voor onze routes.” 

Aalders benadrukt het belang van bewegen voor jong en oud. ”De jeugd van tegenwoordig zit veel te veel achter de computer. De ruggen van veel jongeren verkrommen door hun gebogen houding achter hun apparaten. Om problemen te voorkomen is het van het grootste belang dat de jeugd weer beweegt. Op het schoolplein vermaakten kinderen zich vroeger met activiteiten als hinkelen, of bokspringen. Precies dit soort bewegingen vind je terug in onze routes in het bos.Deze zijn voorzien van rustpunten en locaties waar je iets kunt eten, gebruikmakend van streekproducten. We hebben hiermee de locale economie op het oog. Ouderen kunnen prima gebruik maken van een van de dorpsroutes. Elke route geldt voor een bepaald aantal stappen. Onderweg kunnen de deelnemers uitrusten op een bankje.” 

Tijdens het uitstippelen van de routes is aandacht besteed aan de veiligheid in verband met onder andere de aanwezigheid van de spoorlijn Deventer – Zwolle en aan mensen die slecht ter been zijn. Gewerkt wordt aan een route in de buurt van de Zoogenbrink, richting Eikelhof/ Olst. De beweeglocaties op de routes worden aangegeven via speciale schildjes op bestaande paaltjes die wandelingen bewegwijzeren. Ook worden er nog bankjes geplaatst. Bovendien komt er een speciale app beschikbaar om de routes af te lezen. Wouter: ”Er zijn overal routes beschikbaar voor bepaalde doelgroepen, vaak met begeleiding. Het grote verschil met bestaande routes is dat in ons concept mensen het zelf doen, zonder begeleiding.”