Anna kijkt met veel plezier terug op haar periode bij het waterschapTweeënhalf jaar geleden is Anna begonnen als jeugdbestuurder van het Waterschap Drents Overijsselse DeltaToen wist ze nog niet echt wat een waterschap deed. Ze vindt het jammer dat ze afscheid moet nemen. “Ik heb het met heel veel plezier gedaan.” Vorige week heeft Anna Spijkervet het stokje overgedragen aan Jiska Taal van Hoogheemraadschap Delfland. Zij is nu de nieuwe landelijke jeugddijkgraaf. 

WDODelta is momenteel bezig met het zoeken naar een nieuwe jeugdbestuurder. Als  ‘jongerenambassadeur’ van het waterschap word je betrokken bij activiteiten die het waterschap organiseert en denk je mee over het bereiken en betrekken van jongeren bij het waterschapswerk. Dat is erg divers: van het versterken van dijken tot aan het schoonmaken van rioolwater en van het aanleggen van waterbergingen tot aan het vangen van muskusratten. Daarnaast werkt het waterschap aan maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en levert het een bijdrage aan duurzaamheid en de circulaire economie. 

Alle jeugdbestuurders van de waterschappen samen vormen het landelijke jeugdwaterschapsbestuur. De jeugdbestuurders komen vier keer per jaar samen en ze nemen deel aan landelijke en regionale activiteiten. In haar laatste jaar was Anna hiervan de voorzitter, wat betekende dat ze naast jeugdbestuurder van WDODelta ook de nationale jeugddijkgraaf was. 

Wil jij de nieuwe jeugdbestuurder van WDODelta worden? Neem dan gerust eens contact op met het waterschap lerenoverwater@wdodelta.nl of 088-233-1200.