Rien Kooijman begeleidde de totstandkoming van het Ondernemingsplan Maak werk van Betekenis. Het plan is een naar de praktijk vertaalde uitwerking van de Visie ‘Maak Werk van betekenis’ en is inmiddels goedgekeurd door de gemeenteraden van Deventer en Olst-Wijhe.  

Van der Geest: “Ik ga mij maatschappelijk en bestuurlijk hard maken voor de ontwikkeling van het werkleerbedrijf. Daarnaast wil ik ondernemers enthousiasmeren voor publieke private samenwerkingen.”  

Kennis en ervaring  

Van der Geest had jarenlang ervaring als sociaal ondernemer in de sector van sociale werkgelegenheid, toen hij in 2011 directeur werd bij het Sociaal Werkleer Bedrijf van de gemeenten Hengelo, Hof van Twente en Borne. Dat beviel hem zo goed dat hij werkzaam is gebleven in de publieke sector, onder andere als directeur bij vergelijkbare organisaties in Den Haag en West-Brabant. Daarnaast vervult Van der Geest verschillende nevenfuncties zoals het vicevoorzitterschap van Cedris, landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.  

Jeroen van der Geest: “De sector van de sociale werkgelegenheid is in ontwikkeling. De vraag vanuit de arbeidsmarkt verandert en de ontwikkeling van werkzoekenden komt steeds meer centraal te staan. Deze uitgangspunten zie je terug in het werkleerbedrijf. Ik heb ontzettend veel zin om, samen met de medewerkers, invulling te geven aan de toekomst van KonnecteD.”  

Bij werkleerbedrijf KonnecteD (voorheen Sallcon en Deventer Werktalent) draait het om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers die sociaal ondernemen. KonnecteD verbindt werkenden, werkzoekenden en werkgevers vanuit het motto: Maak werk van betekenis. Meer informatie vind je op www.konnected.nl.