Voor aanvang van de raadsvergadering vroeg burgemeester König aan de raad om te gaan staan, waarna hij in zijn toespraak uitgebreid stilstond bij de oud-wethouder en de grote impact van zijn optreden voor Deventer: “Bugter was een sociaal-democraat in hart en nieren. Voor de stad en de inwoners ging hij door het vuur. Het was zijn Deventer. Iedereen die dat wilde kon op zijn aandacht en adviezen rekenen. Hij zal gemist worden door zijn dierbaren, maar ook gemist worden in en door de stad.”

Na de toespraak van de burgemeester werd door de raad en aanwezigen een minuut stilte in acht genomen.