Omzet 2019/2020: €6,05 miljoen

“De omzet is zo’n €400.000 gestegen ten opzichte van het seizoen 2018/2019. Dit heeft met name te maken de inkomsten vanuit het succesvolle bekeravontuur (het bereiken van de kwartfinale, red.) en de bijdrage vanuit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Laatstgenoemde was ter compensatie van de geleden inkomstenderving aangaande onder meer onze laatste vier thuiswedstrijden en Play-Offs die niet werden gespeeld. Het inkomstenverlies had nog veel groter kunnen uitpakken, maar door het grote clubhart van onze supporters en sponsoren – menigeen zag af van restitutie van de niet-gespeelde wedstrijden van vorig seizoen – is ons een enorme extra schadepost bespaard gebleven, alsmede doordat we ook dit seizoen een resultaat vergoedingssommen konden realiseren. Dit vanuit onder meer de transfers van Deniz Türüç, Thomas Verheydt en Richard van der Venne.”

Kosten 2019/2020: €5,50 miljoen

“De gemaakte kosten zijn €265.000 lager uitgevallen dan tijdens het seizoen 2018/2019. Deels vanwege bewuste keuzes voorafgaand aan het seizoen door bijvoorbeeld niet op trainingskamp te gaan en reductie toe te passen in personeelskosten in de organisatie. Daarnaast hebben we noodgedwongen bespaard op de wedstrijdkosten van de laatste vier thuiswedstrijden en Play-Offs. We hebben bovenal in maart, toen de coronacrisis in volle hevigheid losbarstte, al de nodige bezuinigingen doorgevoerd. Vanaf de start van de crisis hebben we goed kunnen inspelen op wat ons te wachten stond, zonder daarbij al de wetenschap te hebben dat er noodmaatregelen zoals de NOW zouden komen.”

Bedrijfsresultaat: + €353.000

“Na een verlies van €240.000 over het seizoen 2018/2019 hebben we nu een winst geboekt van €353.000. Die winst komt dus met name voort uit de verhoogde omzet door de successen in de KNVB Beker en de transfers. Het is belangrijk om uit te leggen dat we zonder de coronacrisis – en dus zonder NOW-bijdrage – ook een winst hadden geboekt. Dit was een bewuste keuze en doelstelling na een paar verlieslatende seizoenen. Het winstbedrag staat op onze rekening en is niet meegegaan in de uitgaven voor het huidige seizoen. Waarom niet? Nou, dat is heel logisch: de gevolgen van de coronacrisis zijn nog steeds niet te overzien. Zie die €353.000 dus als een vitale appel voor de dorst om de continuïteit van de club te waarborgen. Dat is in ieders belang. Wij zijn onze supporters en sponsoren ongelofelijk dankbaar voor hun steun in woord en (financieel) gebaar gedurende de afgelopen maanden. Wij kunnen ze dan alleen terugbetalen met de belofte dat er ook na deze omvangrijke crisis nog een sterke en gezonde club staat. Vandaar de logische keuze om het winstbedrag niet gelijk in te zetten. De grootste coronastress op financieel vlak kan namelijk nog komen als we langer zonder publiek moeten blijven spelen. Dat ziet iedereen in de voetballerij. Maar wij zijn daar voorlopig tegen bestand.”

Langlopende schulden: ± €5 miljoen

“Dit betreft de hypothecaire geldlening bij de gemeente Deventer aangaande ons stadion. In 2015 is er vanuit de gemeente een lening van €6 miljoen toegekend aan Go Ahead Eagles. Dit voor de vernieuwbouw van De Adelaarshorst. Doordat de club ook eigen middelen kon aanwenden, is er slechts €4,1 miljoen opgenomen vanuit dit ‘potje’. Over deze lening betaalden we een relatief hoge rente van 4%. Daarnaast was er indien nodig dus nog €1,9 miljoen opneembaar. We hebben nu afgesproken met de gemeente dat in ruil voor een renteverlaging naar 2,2% de grootte van het potje afneemt naar €5 miljoen en het risico voor de gemeente dus lager uitvalt. In de jaarrekening zie je hierdoor dat onze schuld afneemt, maar onze liquiditeit dus ook. We hebben nu jaarlijks werkkapitaal gecreëerd in de vorm van verminderde rentelasten. Zo hebben we met de gemeente een win-win situatie kunnen creëren.”

Bekijk hier de jaarcijfers van Go Ahead Eagles over het seizoen 2019/2020.