Via wgv.arbeidsmarktinbeeld.nl is up-to-date arbeidsmarktinformatie van de sector zorg en welzijn voor Oost-Nederland te vinden. Verschillende bronnen zijn samengevoegd en zo kunnen zorginstellingen, overheden, bedrijven, het onderwijs en andere geïnteresseerden voortaan op één plaats terecht voor alle relevante informatie.  
 
Cijfers en duiding 

Op de website is onder meer informatie te raadplegen over de instroom in het onderwijs, ziekteverzuim en de uitstroom uit de sector. Dit is weergegeven met interactieve grafieken per regio en per branche en hierbij kan regionaal of landelijk gebenchmarkt worden.  Naast uitgebreide data zijn er ook short- en longreads te vinden op ‘Arbeidsmarkt in Beeld’. Deze artikelen halen de opvallende zaken uit de cijfers naar voren en geven hier duiding aan.  
 
Voldoende en goed opgeleide medewerkers 

WGV Zorg en Welzijn is samen met twee andere regionale werkgeversverenigingen in zorg en welzijn de initiatiefnemer van dit project, dat werd ontwikkeld in samenwerking met Etil en Betawerk. Het dashboard wordt in de toekomst landelijk uitgerold. De Werkgeversvereniging wil als kennisknooppunt beleidsmakers in haar werkgebied van gerichte, regionaal relevante informatie voorzien om de juiste acties te kunnen ondernemen in alle uitdagingen die de sector zorg en welzijn biedt op het gebied van personeelsvoorziening. Dit sluit aan op andere activiteiten van WGV Zorg en Welzijn. Met behulp van onder meer de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) en SectorplanPlus wordt alles gedaan om de sector ook in de toekomst van voldoende en goed opgeleide medewerkers te voorzien.