Dit stelt het college voor aan de gemeenteraad. 

‘Een vraag om een uitkering is een vraag om werk’, was tot voor kort het devies. Iedereen die een bijstandsuitkering aanvroeg, moest de kortste weg proberen te bewandelen naar een baan. “Die gedachte laten we deels los in het nieuwe beleidskader”, legt wethouder Thomas Walder uit. “Werk blijft belangrijk, maar inmiddels weten we dat die weg niet voor iedereen begaanbaar is. Daarom nemen we voortaan meer tijd om te ontdekken waar iemand goed in is. Daar passen we de begeleiding op aan.” 

Begeleiding 

Het nieuwe beleidskader onderscheidt 4 groepen, die elk een eigen vorm van begeleiding kennen: Matchen, Groeien, Faciliteren en Zorgen. In de eerste 2 groepen blijft werk voorop staan. De begeleiding is er op gericht om de personen zo snel mogelijk naar een bestaande baan te begeleiden. De personen in de groep Faciliteren kunnen van grote waarde zijn voor de maatschappij, bijvoorbeeld door passend vrijwilligerswerk te gaan doen. Bij de groep Zorgen staat inkomenszekerheid voorop. 

Gesprekken 

Om te bepalen wie in welke groep past, voert Deventer Werktalent met iedereen die een bijstandsuitkering krijgt én met nieuwe klanten een ambitiegesprek. De klant bepaalt zelf voor een groot deel welke groep het best past. De begeleiding van de groepen Matchen en Groeien komt in handen van Deventer Werktalent, team Inkomensondersteuning van de gemeente begeleidt de klanten in de groepen Faciliteren en Zorgen. 

Match 

De Deventer arbeidsmarkt krijgt een belangrijke rol in het nieuwe beleidskader. “Een goede match begint bij de behoefte op de arbeidsmarkt”, aldus Walder. “Het is vervolgens de kunst om mensen op te leiden voor banen die voorhanden zijn. Dat is goed voor de Deventer bedrijven én voor de werkzoekenden. Die match lukt alleen als we intensief samenwerken met het bedrijfsleven en het onderwijs. Daar ligt dus een mooie uitdaging!” 

Stress wegnemen 

Het nieuwe beleidskader maakt gebruik van de nieuwste inzichten van stress sensitieve dienstverlening. Deze methode gaat er van uit dat mensen pas in staat zijn om op zoek te gaan naar werk als er voldoende bestaanszekerheid is. Walder: “Als iemand zich afvraagt hoe hij de week doorkomt zonder geld of zich zorgen maakt over deurwaarders, is er geen ruimte om na te denken over de toekomst. Het is dan belangrijk dat we eerst hulp bieden om de bronnen van stress weg te nemen. Pas als dat gelukt is, heeft de volgende stap kans van slagen.” 

Besluitvorming 

Het nieuwe beleidskader is tot stand gekomen na diverse gesprekken met de gemeenteraad, onderwijs en andere netwerkpartners. Het college van B&W legt het nieuwe beleidskader nu voor aan de gemeenteraad voor besluitvorming.