Onderzoek inwoners

De parkeerdruk is ongeveer gelijk gebleven, blijkt uit tellingen, en is maximaal 80%. Dat betekent dat op alle momenten er vrije parkeerplekken zijn. In de Raambuurt is het op piekmomenten wel drukker maar dat komt niet door meer bezoekers maar door meer vergunninghouders.

Bezoekers

Aanvankelijk werden er meer dagkaarten verkocht dan verwacht. Inmiddels is dat aantal flink gedaald en worden aanvullende maatregelen genomen om bezoekers duidelijk te maken waar welk tarief geldt. Van het totaal aantal transacties van parkeerautomaten is slechts 1% een dagkaart. Parkeren in Deventer is in parkeergarages het goedkoopst.

Fiscaal parkeren

Fiscaal parkeren is ingevoerd in de binnenstad en in de schilwijken. Daarbij kunnen vergunninghouders en bezoekers op alle parkeerplekken staan en wordt parkeren in straten met een hoge parkeerdruk ontmoedigd door bezoekers alleen dagkaarten aan te bieden. Het voordeel voor de gemeente is dat met fiscaal parkeren de inkomsten van boetes in de gemeentekas vloeien en niet langer verdwijnen naar de rijksoverheid.