Dit blijkt uit onderzoek van Afvalcontainershop.nl, waarbij de lokale verschillen in de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner in kaart zijn gebracht. 

Gemeentelijke verschillen 

Tussen Nederlandse gemeenten zitten grote verschillen in de gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner. Het verschil tussen de gemeente waar mensen op jaarbasis het minste (Zwartewaterland) en het meeste (Sluis) huishoudelijk afval produceren bedraagt zelfs 646 kg per inwoner. Het landelijke gemiddelde ligt op 526 kilo huishoudelijk afval per inwoner. 

Provinciale verschillen 

Op provinciaal niveau bestaan er ook vrij grote verschillen in de gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner. Zeeuwen produceren met 763 kilo persoon veruit het meeste afval. Ook de Friezen produceren met een jaarlijks gemiddelde van 618 kilo per inwoner aanzienlijk meer huishoudelijk afval dan de overige provincies.  

Aan de andere kant zijn er ook provincies die relatief weinig afval produceren.  

Gelderlanders geven het goede voorbeeld met een jaarlijks gemiddelde van 475 kilo afval per persoon. Ook Overijssel (483 kilo per inwoner) en Flevoland (497 kilo per inwoner) blijken relatief schone provincies als het aankomt op de productie van huishoudelijk afval.  

Steeds minder huishoudelijk afval in Nederland  

In vijf jaar tijd is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner in Nederland licht gedaald. Hierbij valt op dat de grotere gemeenten (meer dan 46.000 inwoners) het beter doen dan de kleinere gemeenten (minder dan 46.000 inwoners). In de grotere gemeenten nam de hoeveelheid huishoudelijk afval met 7,4 kilo per inwoner af, tegenover een afname van slechts 2,2 kilo per inwoner in de kleinere gemeenten. In Deventer is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner in vijf jaar tijd echter met ruim 42 kilo per inwoner afgenomen, wat aanzienlijk veel beter is dan gemiddeld.  

Een overzicht van alle resultaten is te vinden op de onderzoekspagina: http://www.afvalcontainershop.nl/afvalonderzoek 

Steeds meer aandacht voor afvalvermindering 

Afvalvermindering is een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. Steeds vaker organiseren verschillende partijen, zoals (lokale) overheden, instellingen en het bedrijfsleven nieuwe initiatieven en projecten om de hoeveelheid (huishoudelijk) afval te verminderen. Sinds 2008 is er zelfs een Europese week van de afvalvermindering.