Wethouder Frits Rorink: “We betrekken inwoners steeds meer bij de inrichting en het onderhoud van de leefomgeving. Ook lukt het om in samenwerking met anderen de gemeentelijke opgaven te koppelen aan andere opgaven, bijvoorbeeld in onze buurtgerichte aanpak. Deze aanpak is een typisch voorbeeld hoe we als Deventer samenwerken en resultaten boeken.” 

Investeringsprogramma
De investeringen worden vastgelegd in het Meerjaren Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte en het Meerjarenprogramma Infrastructuur (MJOP-MIND). Ook dit jaar worden veel projecten uitgevoerd en staat er weer veel op de stapel voor volgend jaar. 

Fiets
De rode loper wordt uitgelegd voor de fiets. Het gaat daarbij om de volgende projecten: De Havezathelaan, inclusief rotonde Laan van Borgele, de Braam, de Margijnenenk en de Overstichtlaan. In het buitengebied wordt asfalt vervangen door beton op de fietspaden langs de Boxbergerweg en de Spanjaardsdijk. Beton is niet gevoelig voor wortelopdruk. Daardoor worden deze fietspaden comfortabeler. En ten slotte wordt het fietspad langs de Singel aangepakt. 

Klimaat
Door klimaatverandering moet er meer rekening gehouden worden met hitte, droogte maar ook met wateroverlast. De openbare ruimte richten wordt zo ingericht, dat die beter berekend is op een tekort of een teveel aan water en op lange, hete zomers. De aanpassingen verbeteren de leefomgeving en de leefbaarheid. Ze willen dat het ook in de toekomst prettig wonen en leven is in deze gemeente. 

Hoe verder?
Het plan is al besproken met partijen zoals de Fietsersbond. Het MJOP-MIND wordt nu zes weken ter visie gelegd. Na het verwerken van de inspraak wordt de MJOP-MIND definitief en aangeboden aan de gemeenteraad.