Vrijwilligers zijn de stuwende kracht van het verenigingsleven en het voorzieningenniveau van de dorpen, en daarmee van de leefbaarheid. 

Is het voor uw vereniging of organisatie regelmatig een uitdaging om voldoende vrijwilligers aan te trekken of te behouden? Heeft u zich ook wel eens afgevraagd of bepaalde zaken die regelmatig terugkeren niet efficiënter te organiseren zijn? Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst over vrijwilligers(werk)! 

Wethouder Liesbeth Grijsen heet u van harte welkom bij de inspiratiebijeenkomst. Daarna geeft Rob de Jong van Deventer Doet op interactieve wijze een verfrissende kijk op vrijwilligers en vrijwilligerswerk anno 2021. Aan de hand van ‘good practices’ wordt u vervolgens meegenomen naar mogelijke oplossingsrichtingen voor uw vraagstuk rondom vrijwilligerswerk. 

Deelnemers worden tijdens de avond op een interactieve manier aan het denken gezet over hun eigen vragen over vrijwilligers(werk) en raken naar wij hopen geïnspireerd met mogelijke oplossingsrichtingen waarmee ze concreet aan de slag kunnen, eventueel met hulp van DeventerDoet. 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 23 september. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot circa 20.45 uur. De avond wordt vervolgens op informele wijze afgesloten met de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met verenigingen die al de nodige stappen hebben gezet op het gebied van vrijwilligersbeleid. 

Locatie van de bijeenkomst is De Koerkamp, Bathmenseweg 18 te Lettele. 

Aanmelden 

U kunt zich tot en met 21 september aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar m.hottenhuis@deventer.nl